← Hírek

A helyi termékek helyzete – egy kérdőíves kutatás eredményei

Helyi termék előállítók és a fogyasztók körében a jelenlegi helyi termék kínálat és kereslet vizsgálatára, a problémák megismerésére és a további fejlesztési lehetőségek meghatározására 2018. tavaszán kérdőíves felmérés zajlott, melynek eredményeit foglalja össze az Eat Green projekt keretében elkészült tanulmány.

 

 

A tanulmány bemutatja a helyi termelők fogyasztóikkal kapcsolatos meglátásait, a fogyasztók magatartásáról alkotott véleményüket, a termékeik iránti kereslet alakulásának megítélését, valamint a helyi termékek turizmusban betöltött szerepére vonatkozó nézeteiket. A fogyasztói kérdőívre adott válaszokat elemezve ismerteti a fogyasztók helyi termékekkel kapcsolatos elvárásait, vásárlási szokásaikat, motivációikat, valamint preferenciáikat.

 

A hasznos és tanulságos anyag betekintést nyújt a kérdéskör jelenlegi helyzetébe, jó szívvel ajánljuk minden érintettnek és a téma iránt érdeklődőknek!

Letölthető INNEN.