← Stručni materijali

Online studija

Koja okuplja tekstove o gastroturizmu, o mogućnostima integracije jestivih divljih biljaka u gastronomiju, o jednoj dobroj lokalnoj praksi pivskog turizma, o paprici – proizvodu koji može poslužiti temeljem tematske rute. O svemu tome se pojavljuju napisi koji su dobro usklađeni sa tematikom, djelatnostima i ciljevima Eat Green projekta.

Studija je dostupna na poveznici:

Online studija