Slikovni kviz

1.) Koji je detalj dio slike?
Question Image
2.) Koji je detalj dio slike?
Question Image
3.) Koji je detalj dio slike?
Question Image
4.) Koji je detalj dio slike?
Question Image
5.) Koji je detalj dio slike?
Question Image
6.) Koji je detalj dio slike?
Question Image
7.) Koji je detalj dio slike?
Question Image
8.) Koji je detalj dio slike?
Question Image
9.) Koji je detalj dio slike?
Question Image
10.) Koji je detalj dio slike?
Question Image
Provjeri svoje odgovore